شورش علیه طمع (14)
حرص و ولع عمر
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 344
)
سرفصل: شورش علیه طمع
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 21 اردیبهشت 1391
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری