شورش علیه طمع (28)
سگ‌کشی
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 476
)
سرفصل: شورش علیه طمع
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 21 آذر 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری