شورش علیه طمع (67)
انقلاب‌های اکونومی (20): سینرژی انقلاب‌های اکونومی
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی کسری بزرگ

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 623
)
سرفصل: شورش علیه طمع
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 20 اسفند 1394
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری