شورش علیه طمع (5)
راز بقاء آن یک درصد
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 306
)
سرفصل: شورش علیه طمع
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 3 آذر 1390
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری