سبک زندگی (8)
بهشت در سیاه‌چاله
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی بهشت سیاه

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 370
)
سرفصل: سبک زندگی
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 2 شهریور 1391
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری