دکترین دموکراسی آمریکایی (10)
راه‌حل آمریکایی
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 608
)
سرفصل: دکترین دموکراسی آمریکایی
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 26 آذر 1394
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری