دکترین دموکراسی آمریکایی (9)
تشریفات دموکراسی
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 467
)
سرفصل: دکترین دموکراسی آمریکایی
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 9 آبان 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری