دکترین دموکراسی آمریکایی (4)
کمپین بازنده‌ها (2)
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی تغییر بازی

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 416
)
سرفصل: دکترین دموکراسی آمریکایی
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 10 اسفند 1391
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری