سینمای استراتژیک (16)
بازتاب قدرت نرم در سریال «Alias»
مورد مطالعاتی:

سریال «نام مستعار»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 182
)
سرفصل: سینمای استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 5 آذر 1388
مکان: دانشگاه تهران، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی؛ تالار شیخ انصاری