سینمای استراتژیک (15)
سریال فرار از زندان: فصل یکم
مورد مطالعاتی:

سریال «فرار از زندان»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 169
)
سرفصل: سینمای استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 01 اسفند 1387
مکان: دانشگاه سوره