سینمای استراتژیک (13)
سریال 24 (9): فصل ششم
مورد مطالعاتی:

سریال «24»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 165
)
سرفصل: سینمای استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 17 بهمن 1387
مکان: دانشگاه سوره