سینمای استراتژیک (12)
سریال 24 (8): فصل پنجم
مورد مطالعاتی:

سریال «24»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 163
)
سرفصل: سینمای استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 10 بهمن 1387
مکان: دانشگاه سوره