سینمای استراتژیک (10)
سریال 24 (6): فصل سوم
مورد مطالعاتی:

سریال «24»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 159
)
سرفصل: سینمای استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 12 دی 1387
مکان: دانشگاه سوره