سینمای استراتژیک (8)
سریال 24 (4): فصل دوم (1)
مورد مطالعاتی:

سریال «24»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 155
)
سرفصل: سینمای استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 21 آذر 1387
مکان: دانشگاه سوره