سینمای استراتژیک (4)
سریال 24 (2)
مورد مطالعاتی:

سریال «24»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 149
)
سرفصل: سینمای استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 30 آبان 1387
مکان: دانشگاه سوره