سینمای استراتژیک (2)
بررسی سریال لاست
مورد مطالعاتی:

سریال «گمشده»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 146
)
سرفصل: سینمای استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 16 آبان 1387
مکان: دانشگاه سوره