جهان ‌موازی‌ (12)
مورد مطالعاتی:

سریال فرینچ

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 407
)
سرفصل: جهان موازی
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 12 بهمن 1391
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری