جهان ‌موازی‌ (11)
مورد مطالعاتی:

سریال فرینچ

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 355
)
سرفصل: جهان موازی
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 1 تیر 1391
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری