جهان موازی (8)
مورد مطالعاتی:

سریال فرینچ

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 272
)
سرفصل: جهان موازی
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 29 اردیبهشت 1390
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری