جهان موازی (5)
مورد مطالعاتی:

سریال فرینچ

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 253
)
سرفصل: جهان موازی
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 7 بهمن 1389
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری