جهان موازی (3)
مورد مطالعاتی:

سریال فرینچ

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 250
)
سرفصل: جهان موازی
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 30 دی 1389
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری