شورش علیه طمع (7)
عبدالطمع، پول‌شویی در دست شیطان
مورد مطالعاتی:

سریال میداس

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 310
)
سرفصل: شورش علیه طمع
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 17 آذر 1390
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری