دکترین دموکراسی آمریکایی (۲۱)
معاهده‌ی نافرجام
مورد مطالعاتی:

فصل هشتم سریال ۲۴

دوره: کلبه کرامت
(جلسه ۶۹۱
)
سرفصل: دکترین دموکراسی آمریکایی
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکان: اندیشکده یقین؛ تالار راشل‌کوری