دکترین دموکراسی آمریکایی (5)
پلی‌تینمنت و مدیاکراسی
مورد مطالعاتی:

سریال Black Mirror

 

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 428
)
سرفصل: دکترین دموکراسی آمریکایی
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 19 اردیبهشت 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری