مهدویت،‌ حقیقتی ‌بر ‌گونه‌ی ‌آواتاریسم
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 287
)
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 27 مرداد 1390
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری