مهدی‌(عج)، ‌حقیقتی ‌بر‌ گونه‌ی ‌آواتارها
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 286
)
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 20 مرداد 1390
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری