موعودگرایی ‌و‌ آواتاریسم(1)
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 285
)
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 13 مرداد 1390
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری