تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود (1)
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 420
)
سرفصل: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 24 اسفند 1391
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری