پیش به سوی 2012 حشاشین!
مورد مطالعاتی:

بازی «Assassin's Creed»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 300
)
سرفصل: بازی‌های استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 28 مهر 1390
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری