سهم من، سهم تو
مورد مطالعاتی:

بازی‌های سبک رانر

دوره: دوره تربیت مدرس؛ استراتژی برای کودکان
(جلسه 58
)
روی‌کرد: رزق‌مدار
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 02 آذر 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری