تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک شرق
تورا! تورا! تورا!
Tora! Tora! Tora!
سال توليد: 1970
تدریس شده در جلسات:

690

کارگردان: Richard Fleischer, Toshio Masuda & Kinji Fukasaku
تهيه‌کننده: Elmo Williams & Richard Fleischer
نويسنده: Larry Forrester, Hideo Oguni & Ryūzō Kikushima
کشور سازنده: ژاپن و آمریکا
بودجه: 25.5 میلیون دلار
فروش: 29.5 میلیون دلار