تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب
پرل هاربر
Pearl Harbor
سال توليد: 2001
تدریس شده در جلسات:

689

کارگردان: Michael Bay
تهيه‌کننده: Michael Bay & Jerry Bruckheimer
نويسنده: Randall Wallace
کشور سازنده: آمریکا
بودجه: 132.2 میلیون دلار
فروش: 449.2 میلیون دلار