تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب
300 اسپارتی
The 300 Spartans
سال توليد: 1962
تدریس شده در جلسات:

507

کارگردان: Rudolph Mate
تهيه‌کننده: Rudolph Mate & George St. George
نويسنده: George St. George
کشور سازنده: آمریکا
بودجه: 8.5 میلیون دلار
فروش: 76.5 میلیون دلار